1996. godine tržište sve više traži i druge faze obrade te se ide u izgradnju elementare i kupnju strojeva za izradu elemenata.