Budući da je stara pilana istrošena 1987. god. ide se u izradu druge pilane u vlastitoj režiji i vlastitoj konstrukciji.