02.08.1992. pušta se u pogon nova pilana dobro opremljena, uglavnom se pile trupci iz usluge za druge firme. U to vrijeme pilili smo godišnje oko 12000m3 trupaca.