Budući da je tržište sve više zahtjevalo sušenu građu i sušene elemente 1999. god. montirane su prve dvije sušare i kotlovnica od 1,2MW.