2002. godine montira se još jedna komora za sušenje i pariona za bukvu.